• Utveckling av verksamhet med hjälp av teknik

 • På plats där det händer

 • Litet bolag med stor kompetens

 • Verksamma i Mälardalen

 • Kunder inom industri och myndigheter

Om Consitu

Consitu är ett konsultbolag som verkar i Mälardalsregionen. Vi startade år 2010 i Västerås och består idag av en grupp konsulter med bred kompetens uppbyggd på den erfarenhet som många uppdrag hos olika kunder givit oss. Vi strävar efter att omgivningen skall känna närhet i samarbetet med oss, både som företag och som individer. Vi vill vara enkla att arbeta med och söker långsiktighet i våra relationer med såväl medarbetare som kunder och samarbetspartners. Viktigt för oss är också att alla medarbetare känner sig delaktiga i företaget och vår utveckling.

Roller

 • Projektledning och Teknisk projektledning

  Att arbeta i projektform är något vi alltid gjort. Det är naturligt för oss att tänka i projekttermer. Fokus är alltid att leverera avtalat resultat, med rätt kvalitet, inom tidplan och budget.
  Vi hjälper våra kunder att leda sina projekt mot målet. I projekt där man valt att dela på administrativ och teknisk ledning kan vi leverera kompetens och erfarenhet inom båda områdena.
  Nyckelfaktorerna i projektledning ser vi som en kombination av erfarenhet, driv och engagemang.

 • Verksamhetsutveckling och Förändringsledning

  Vi förstår värdet av att hela tiden utveckla sin verksamhet för att behålla sin konkurrenskraft. Vi vet också att det ofta är svårt att hinna med ett framåtriktat arbete. Vi kan hjälpa till i processen med att sätta mål för att därefter hitta och genomföra förbättringsaktiviteter.
  En förbättring får ingen verkan om den inte införs i det dagliga arbetet. Därför krävs också ett bra och genomtänkt införande i verksamheten – Bra förändringsledning. Vi kan bidra med både stöd och aktivt arbete i införandefasen. Våra konsulters kompetens bygger på tidigare erfarenheter från olika roller som ledare.

 • Systemarkitektur och Systemutveckling

  Flera av oss har sin bas inom utveckling av mjukvara. Vi har valt att specialisera oss på Microsofts plattform. Med erfarenhet följer ofta helhetssyn och ansvar. I våra nuvarande uppdrag har vi nästan alltid en roll som systemarkitekt parallellt med systemutvecklingen.
  Vi ser kombinationen av engagemang och kreativitet tillsammans med en väl genomtänkt mjukvaruarkitektur som de tre viktigaste parametrarna i ett lyckat utvecklingsprojekt.

Marknad

Våra projekt

Vi arbetar både i utvecklingsprojekt och leveransprojekt hos våra kunder.
Utvecklingsprojeten pågår normalt under längre perioder och syftar till att ta fram nya versioner av produkter, plattformar eller stödsystem. I leveransprojekten hjälper vi våra kunder att leverera sitt åtagande till sin kund. Ofta har dessa projekt en internationell koppling antingen i form av samarbeten med leverantörer eller partners eller med en slutkund någonstans i världen. Vi har i våra nuvarande uppdrag arbetat med slutkunder i både Asien, Europa och på andra sidan Atlanten.

Våra kunder

Vi arbetar idag främst med uppdrag inom fordonsindustri, kraftindustri och offentlig sektor.
På fordonssidan ligger vårt fokus på tågindustrin som har medvind i en tid då miljöpåverkan är en viktig parameter. Det startas kontinuerligt nya tågprojekt för olika internationella kunder. Med kontoret i Västerås, där ABB är en viktig aktör, är det naturligt för oss att verka inom kraftindustrin. Ofta är det internationella projekt som gäller utbyggnad eller underhåll av kraftanläggningar. Inom offentlig sektor arbetar vi med utveckling av stödsystem för totalförsvaret.

Senaste nytt

 
×

Nytt samarbetsavtal

Consitu och TCG Nordic tecknar samarbetsavtal.

Nytt samarbetsavtal

Consitu och TCG Nordic tecknar samarbetsavtal. Avsikten med avtalet är ett fördjupat samarbete med sikte på gemensamma projekt samt säljinsatser mot i huvudsak transportsektorn.

Projektledare i produktutveckling

Nytt uppdrag som projektledare i produktutveckling inom produktionsindustrin

Projektledare i produktutveckling

Nytt uppdrag som projektledare i produktutveckling inom produktionsindustrin

Nytt uppdrag som projektutvecklare

Nytt uppdrag som projektutvecklare på projektkontoret hos myndighet

Nytt uppdrag som projektutvecklare

Nytt uppdrag som projektutvecklare på projektkontoret hos myndighet

Projektledare i produktutveckling

Nytt uppdrag som projektledare i produktutveckling inom produktionsindustrin.

Projektledare i produktutveckling

Nytt uppdrag som projektledare i produktutveckling inom produktionsindustrin.

Medarbetare

Consitu är ett litet konsultbolag där medarbetarna bidrar med stor kompetens. Vi ser teknik som ett medel att uppnå resultat. Inom våra specialområden är vi ofta perfekta för den speciella platsen.

   

Peter Jansson

VD

 

Claes Brisby

 

 

Anders Näslund

 

 

Mathias Bartoll

 

 

Mikael Strandman

 

 

Jonas Bergroth

 

 

Anders Kerst

 

 

Henrik Strand

 

 

Kari Tikkanen

 

 

Magnus Ingelbo

 

 

Mark van Gemst

 

 

 

Vi söker nya konsulter

 • Projektledare med teknikbakgrund
 • Engagerad verksamhetsutvecklare
 • Erfaren systemutvecklare med fokus på .NET

Vi tror att du som söker till någon av de tre ovan nämnda rollerna passar in på följande beskrivning

 • Du har en teknisk högskoleutbildning, exempelvis civilingenjör
 • Du har flerårig relevant erfarenhet
 • Du vill arbeta i internationella projekt
 • Du har lätt att samarbeta och ser teamets mål som det primära
 • Du ser positivt på den flexibilitet som konsultrollen kräver
 • Du känner att det skulle vara roligt att vara en viktig del av ett mindre bolag
Kontakta oss

För er som undrar: "In situ” är latin och betyder ’på plats’. I olika sammanhang kan frasen ha olika innebörd, exempelvis inom konsten innebär in situ att ett konstverk är gjort för en speciell plats. Inom rymdforskning används begreppet in situ i motsats till fjärranalys. Till exempel kan norrskenet studeras med fjärranalys från marken med kameror och magnetometrar, eller in situ med mätutrustning ombord på satelliter som passerar genom norrskenet. Inom flyg- och fordonsindustri är en betydelse: ” Equipment on board an aircraft must be tested in situ, or in place, to confirm everything functions properly as a system.”

Consitu är ett konstruerat namn där ”Con” vill berätta att vi är konsulter och kan även associeras med det latinska prefixet "Con" som avser kooperation och samarbete. ”Situ” att vi finns på plats – Rätt plats. ConSitu- Konsulter på rätt plats och i nära samarbete tillsammans med våra kunder.

Kontakta oss

Telefon

Peter Jansson, VD
+46(0)70 880 4442

Email

info@consitu.se

Plats

Linslagargränd 1
721 30 Västerås