Integritetspolicy

Integritetspolicy

Giltig från och med 2018-05-25

Consitu AB är glada att du som besökare på vår hemsida vill ta del av vår integritetspolicy. I denna policy vill vi informera dig om vilken typ, omfattning och i vilket syfte vi samlar in personuppgifter. Vi vill att du ska vara säker på att Consitu AB vidtar alla rimliga åtgärder för att skydda de personuppgifter som du lämnar till oss.

Ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är Consitu AB, Trefasgatan 3, 721 30 Västerås. För frågor kring vår integritetspolicy kan du nå oss via e-post info@consitu.se.

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter är all information som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person, som till exempel, namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Då du lämnar dina personuppgifter till Consitu AB skall du känna dig trygg. Behandlingen av personuppgifter sker i enlighet svensk lag samt med dataskyddsreformen (GDPR). Consitu behandlar dina personuppgifter när du; söker lediga tjänster eller anmäler ditt intresse för anställning hos oss samt när du eller vi kontaktar varandra i övriga former som till exempel kund eller leverantör. I de fall våra leverantörer behandlar personuppgifter för företagets räkning upprättas Personuppgiftsbiträdesavtal mellan Leverantören och Consitu AB.

Vilka personuppgifter samlar vi in?

Vi behandlar personuppgifter som du lämnar in till oss eller som behövs registreras för fortsatt kontakt för att fullfölja ett åtagande/avtal, detta kan således även vara för leverantörsregister och kundregister.

I tabellen i slutet av denna policy ser man vilka uppgifter som sparas, varför vi sparar dem samt hur länge vi sparar dem.

Hur länge sparas personuppgifterna?

Vi lagrar dina personuppgifter i princip så länge som tillhandahållandet av våra tjänster kräver eller om vi anser att det föreligger ett legitimt intresse/lagkrav för ytterligare lagring. När du ansöker till en ledig tjänst eller skickar in ditt CV sparar vi dina personuppgifter kopplade till ansökan i ett år. För anställda hanteras personuppgifterna enligt bilaga till anställningsavtal.

Dina rättigheter

Du har rätt att få information om de personuppgifter som finns lagrade hos oss om dig. Du kan, enligt de lagstadgade villkoren, begära korrigering av felaktiga data, begränsning av data eller radering av dina personuppgifter.

Ändring av integritetspolicy

Vi förbehåller oss rätten att ändra vår integritetspolicy när som helst. Du kan se statusen genom datumangivelse för denna policy i början av detta dokument.

Personuppgifts-behandling Beskrivning av behandling Syftet med behandlingen Typ av personuppgifter Kategorier av registrerade Rättslig grund Lagringstid
Förfrågan tjänst/uppdrag Registrera förfrågningar Blivande uppdrag Namn, adress, postnummer, postort, mailadress, telefonnummer, organisationsnummer, land Kunder Intresseavvägning Offerten giltighetstid ≤ 1 år alternativt avtalstiden ≤ 1 år.
Kundregister Registrera, ändra eller ta bort kund För att kunna sälja tjänster till kund Namn, (företagsadress), mailadress, telefonnummer, (organisationsnummer) Kunder Intresseavvägning/Avtal Så länge intresse finns av möjlig affärsrelation
Leverantörsregister Registrera, ändra eller ta bort leverantör Kontakta leverantör vid köp/support Kontaktuppgifter Leverantörer Avtal + intresseavvägning Så länge intresse finns av möjlig affärsrelation
Leverantörsreskontra Registrera, ändra eller ta bort leverantör För att kunna betala leverantörsfakturor Namn, (företagsadress), mailadress, telefonnummer, (organisationsnummer) Leverantörer Avtal + lagkrav 7 år enligt bokföringslagen
Arbetssökande Personuppgiftsbehandling i samband med arbetsansökningar Utvärdera och välja rätt person att rekrytera Det som skickas in lagras och ingår i behandlingen Arbetssökande Intresseavvägning + Samtycke Under rekryteringsprocessen ≤ 1 år om du ger ditt samtycke
Fakturering Registrera, ändra eller ta bort fakturor För att kunna fakturera kunder Namn, adress, postnummer, postort, mailadress, telefonnummer, organisatonsnummer Kunder Avtal + lagkrav 7 år enligt bokföringslagen